Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/k/o/u30641/public_html/libraries/Trash.php on line 96
komínové sústavy, konštrukcie, komínová technika - komínové sústavy, konštrukcie, komínová technika

Komínové sytémy


Identifikovali sme označenie konečného výrobku ako zvarový prvok, ktorý technologicky a konštrukčne by mal byť celkom sústavy a ako pretlakovú a podtlakovú sústavu pre odvod horúcich spalín v mokrom i suchom prostredí v komíne.
Zúčastnili sme sa nových certifikačných auditov preukazania zhody vlastností výrobkov a to vzduchospalinových systémov komínov MIKI, KOMBI, DAK a systémov vložiek UNI, ktoré cez progresívne zváracie technológie nás zaradili medzi svetových producentov výroby a kvality a sú certifikované v zmysle EN 729 - 2/ISO3834, kde naše výrobky sa neomedzili iba na určitú kategóriu zvarových prvkov, ale ako celok vytvorili nové statické konštrukcie na upevnenie komínov ako priehradová sústava KOMA, JAVOR, TATRY a oceľové nosné systémy SPIŠ, TRI KORUNY a iné, ktoré sú vlastníctvom know - how firmy KOMEKO s.r.o.