Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /www/k/o/u30641/public_html/libraries/Trash.php on line 96
komínové sústavy, konštrukcie, komínová technika - komínové sústavy, konštrukcie, komínová technika

Systém zvárania


Proces zvárania tenkostenných komínových konštrukcií od 0,6 do 2 mm na technologicky usporiadanej linke strihneme na dĺžku 942mm a následne vykalibrujeme zakružením do valca a tento uchytením vo valci ZEPIN 06 zvaríme v ochrannej atmosfére argónu metódou TIG. V priebehu 70 sekúnd je ukončený proces zvárania metrovej rúry dĺžky 1000mm. Tepelné stopy po zváraní odstraňujeme na pracovisku elektrolýzou elektrochemickou technikou a konečným opláchnutím výrobku vodou. Tieto superprogresívne zváracie metódy tenkostenných materiálov nám zabezpečuje aj samotný nový proces delenia materiálu. Neoddeliteľnou súčasťou je aj delenie materiálu pri výrobe komínových komponentov, ich rozvinutých tvarov cez generované programy plazmového horáka z nerezového plechu plazmovým vyrezávaním. Polohovacie zariadenie robotizovaného systému BOKI určené k polohovaniu páliaceho horáka v jednotlivých súradniciach podľa programu na mieru vypáli presný tvar, ktorý po zakružení a zvarení tvorí elementárny prvok pre sústavu kolien alebo zausťovacích T-dielov bez akejkoľvek odchýlky priamo geometricky sformované do výrobku.
Odborné posúdenie každého prvku, ako aj systému, zabezpečujeme cez zaradený systém kvality EN 729/ISO3834 Part 3 a certifikáciu výrobkov Technickým a Skúšobným Ústavom Stavebným pre komplex našich výrobkov a Certifikačný orgán systémov kvality.
Riešime konštrukčne a staticky na mieru systém horák - kotol - komín špičkovým manažmentom našej firmy s autorizovaným európským inžinierom, technológom, audítormi kvality a zváračmi, ktorí značne prispievajú k šíreniu dobrého mena firmy ale aj Slovenska v zahraničí.